Trước khi nền tảng khởi chạy vẫn còn:
 • 00

  ngày

 • ngày
 • 00

  h.

 • :
 • 00

  m.

 • :
 • 00

  s.

Nền tảng sáng tạo từ nhóm các công ty Cashbery

Global Decentralized Community
Cộng đồng đầu tư phi tập trung toàn cầu đầu tiên trên thế giới hoạt động theo nguyên tắc tiếp thị đa cấp và blockchain.

Mục tiêu của chúng tôi là chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Kết hợp MLM và công nghệ blockchain là một sự kiện chưa từng có của kỷ nguyên tài chính. .

tại Cash Cashbery chỉ là khởi động.
Khởi chạy bản đồ
của nền tảng
vào năm 2019